piątek, 5 lutego 2010

REGULAMIN WOLONTARIACKIEJ SIECI MONITORINGU STANU ŚRODOWISKA

§1

1.Koordynatorem Wolontariackiej Sieci Monitoringu Stanu środowiska jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii „EcoTerra” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Niedurnego 38B/47.
2.Głównym organizatorem jest Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą w Warszawie przy ulicy Hożej 3/5.

§2

1.Celem działania sieci jest zaangażowanie mieszkańców Rudy Śląskiej w monitoring środowiska.
2.Zadaniem uczestników sieci jest lokalizowanie i opis dzikich wysypisk śmieci, a także innych zanieczyszczeń środowiska, występujących na terenie Rudy Śląskiej.
3.Uczestnictwo w sieci jest dobrowolne.
4.Osoba biorąca udział w sieci musi mieć ukończone 18 lat, w innym wypadku wymagana jest zgoda opiekuna prawnego uczestnika.
5.Materiały należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@eco-terra.pl
6.W wiadomości należy uwzględnić miejsce zrobienia zdjęcia i opis a także umieścić informację o zgodzie na publikację zdjęć i informacji oraz oświadczenie, że zdjęcie zostało wykonane przez nadawcę.
7.Informacje w ciągu 48h umieszczane będą na stronie internetowej